Home

ja aan
Samen kunnen we namaak herkennen, vermijden en aanpakken.

je bent...

Volg het debat

Impact van namaak

Namaak heeft een grote negatieve impact zowel voor de consument, voor bedrijven en voor de samenleving als geheel.

De meeste consumenten maken zich niet druk over de bewuste of onbewuste aankoop van een namaakproduct, toch is dit absoluut niet onschuldig. Namaak heeft een grote negatieve impact zowel voor de consument, voor bedrijven en voor de samenleving als geheel.

Onze Missie

Informeren. Bemiddelen. Opvangen. Verdedigen.

ICC België en de Douane hebben in 2010 besloten om hun krachten te bundelen om namaak en piraterij beter te bestrijden. Daartoe hebben zij de private stichting in het leven geroepen: “Neen aan Namaak en Piraterij”, ook gekend als NANAC. Deze stichting staat open voor andere partners. Er bestaat reeds een nauwe samenwerking met de FOD Economie, het Europees Centrum voor de Consument (ECC België), de Belgische Associatie Anti-Namaak, essenscia, .... De stichting heeft ook de steun van de politieke autoriteiten.